Just Peachy

Als je het doet, doe het dan veilig

Locatie:

De Opdracht

Ontwikkel een digitale oplossing omtrent de privacy van Nederlandse burgers.

Proces

In de brainstorm fase is er volop gebrainstormd over allerlei privacy issues. Er is gekeken naar actuele trends en waar personen in het dagelijks leven tegenaan lopen. Hier zijn een aantal onderwerpen naar boven gekomen, welke kort zijn uitgewerkt. Namelijk; Monopoly Digital Giants edition, welke echt een favoriet van de groep was. Maar deze was niet goed genoeg te verantwoorden voor de opdracht, omdat dit dan alleen voorlichting zou zijn en verder geen toegevoegde waarde zou hebben. Daarnaast was er nog een concept wat draait om het hebben van 1 account voor alles. Ook dit sneuvelde omdat dit al bestond. De andere ideeen bestonden ook voornamelijk uit voorlichting en werden ook in feedback rondes als te mager beschouwd.

Er is 1 concept gekozen wat draait om het delen van content met elkaar. Intieme content wel te verstaan. In 2013 onderzocht Whitbourne waarom personen de nood voelen om zichzelf bijvoorbeeld op facebook op een soms extreem exhibitionistische manier te uiten. Terwijl oudere gebruikers social media vooral gebruiken om in contact te blijven met familie en vrienden, delen jongere en vooral vrouwelijke gebruikers de meest extreme foto’s en doen dit vaak met opzet. Het blijkt dat ze denken dat ze hierdoor populairder, cooler en aantrekkelijker lijken, wanneer ze hun wilde party kant laten zien. Om erachter te komen of er draagkracht is voor de Just Peachy app is veldonderzoek gedaan. Hierbij is een enquête uitgestuurd via social media.

Het resultaat

Just Peachy is een sharing platform voor foto’s waarvan je niet wil dat anderen eraan kunnen komen zonder toestemming. Just Peachy slaat je foto niet op en alleen jij kan er naar kijken, hem wissen of delen. Degene die een kijk verzoek krijgt moet de app downloaden om de foto te kunnen bekijken. De foto kan niet opgeslagen worden op het device van de kijker. De foto eigenaar kan ten alle tijden de kijk licence van de kijker intrekken. Zo ontstaat compleet ownership op je foto’s die je met Just Peachy deelt. Daarnaast word er gebruik gemaakt van face recognition om de app te kunnen gebruiken. Er word gebruik gemaakt van het Freemium/ premium business model.

Mijn Aandeel

In dit project was ik aan de beurt om de documentatie te verzorgen. Ik heb een groot gedeelte van het onderzoek gedaan en heb het businessplan gemaakt. Ook heb ik actief deelgenomen aan de brainstorm sessies en de concepting fase. Ik heb twee van de ideeën uitgewerkt. Daarnaast heb ik de styleguide en het logo van Just Peachy gemaakt en Tjebbe her en der geholpen waar dat nodig was in het uitwerken van het technische concept.

Mijn reflectie

Spore Instore Marketing

Creëer een innovatieve en meetbare manier van instore marketing en visualiseer de data hiervan op een aantrekkelijke manier.

Volkswagen HopIn

Bedenk een 4 jarige campagne die nu start, voor dé carsharing oplossing van Volkswagen, welke pas over 4 jaar op de markt is.

Didi het Praatmaatje

Bedenk een concept rondom een robot waarmee een persoon met een licht verstandelijk beperking meer regie krijgt over zijn of haar leven. De gebruiker moet zonder hulp van anderen gebruik kunnen maken van jouw concept.

Just Peachy

Ontwikkel een digitale oplossing omtrent de privacy van Nederlandse burgers.